Uitslagen

 

Uitslagen GRUTTE FINALE Frije cross 2017

Standaard 2000


1. Arjen de Wilde, Burgum

2. Arjan Dotinga, Wâlterswâld

3 Arno Hardholt, Dokkum

4. Frans van der Heide, Harich

5. Martin Bleeker, Dokkum

6. Erwin Hoekstra, Twijzel

7. Tiede Melchers, Bakhuizen

8. Appie Bakker, Kollum

9. Edward Hoekstra, Broeksterwâld

10. Riemer van der Heide, Noardburgum

11. Jelle van der Laan, Baflo

12. Otto de Wilde, Bergum

13. Jesse de Graaf, Venhuizen

14. Niels Danenberg, Hoogwoud

15. Sjouke Hellinga, Broeksterwoude

16. Thijs Molenaar, Balk

 

Standaard 1600


1.Arjen Visser, Exmorra

2. Jan Drost, Ouwe Dyk

3. Melissa Drost, Nij Altoenae

4. Jordi ten Kate, Hallum

5. Feike Popma, Hallum

6. Richard Zuidema, Blije

7. Rick Louwerend, Hallum

8. Haye Snijder, Hijum

9. Yne Pieter Terpstra, Marrum

10. Johan van der Meij, Ferwerd

11. Pieter Holwerda, Blije

12. Carlo Gaastbeek, Franeker

13. Pieter Miedema, Hilaard

14. Jaap Jouke Kooistra, Hallum

15. Christiaan Wesselius, Nijland

16. Arjen Dotinga, Wâlterswâld

 

Rodeo


1. Marijn Pauw, Venhuizen

2. Sybe van der Wal, Dokkum

3. Jeen Terpstra, Hallum

4. Ruurd Terpstra, Bornwird

5. Silke Jongbloed, Twijzelerheide

6. Marcel Sipma, Zwaagwesteinde

7. Eelco van der Veen, Dokkum

8. Bennie van der Meer, Blije

9. Rutger Balt, St. Jacobiparochie

10. Marco de Jong, Franeker

11.Maikel Dijk, Dongjum

12. Remco Dijkstra, Berlikum

13. Jurjen de Jong, Dongjum

14. Sjoerd Runia, Berlikum

15. Hendrik Keizer, Westergeest

16. Mark Cnossen, Oudwoude

17. Remco Vellinga, Franeker

18. Bennie Turskstra, Damwâld

19. Wietse Turkstra, Wâlterswâld

20. William Vriend, Hem

 

Motoren oude klasse


1. Mark Dijkstra, Oosterbierum

2. Yde Verhaag, Oostrum

3. Peter Liemburg, Hantum

4. Danny Cahais, Dokkum

5. Mariëlle Kuiper, Oosternijkerk

6. Berend Krol, Anjum

7. Pieter van der Weij, Holwerd

8. Rense Cuperus,

9. André Sloterwijk, Ferwerd

10. Johan Post, Anjum

11. Jelmer Streekstra, Dokkum

12. Wilmer Kuipers, Anjum

 

Motoren Nieuwe klasse


1. Sytze Hilliger, Ferwerd

2. Olav den Engelsman, de Westereen

3. Mark Dijkstra, Oosterbierum

4. Wilson Cuperus, Hantum

5. Ynte van Hyum, Ferwerd

6. Aant Kingma, Hijum

7. Wesley Sijtsma, Dokkum

 

Vrije standaard


1. Ybe Vellema, Holwerd

2. Laurens Slik, De Waal (Texel)

3. Ruurd Betsema, Den Burg, (Texel)

4. Leo Sintebin, Heerhugowaard

5. Pieter de Bruin, Wouterswoude

6. Douwe Aalbers, Mantgum

7. Jeroen Schouwstra, Den Burg, (Texel)

8. Jaap de Vries, Buitenpost

9. Jan van der Weij, Blije

10. Edwin Fennema, Blije

11. Abel Durk Terpstra, Kollumerzwaag

 

Nuvere weinen

1. Laas Douma, Dronryp

2.Annemiek de Graaf, Damwâld

3. Alberto Bakker, Winneweer

4. Sexclub Harich

5. Hessel Bierma, Raard

 

Loterij van de duozitter

Het lotnummer wat getrokken is 

201

de winnaar heeft zich nog niet gemeld